Svensk litteratur C1 - Schwedische Literatur

Beschreibung/Thema

Vi läser nobelpristagaren Selma Lagerlöfs första verk "Gösta Berlings Saga" från 1891. Vi läser och diskuterar. Samtidigt lever vi oss in i hur det var i Sverige för över 100 år sedan...
Läromedel: Romanen "Gösta Berlings Saga" av Selma Lagerlöf.

Zurück zur Kursübersicht